[ stalo se ] 
Pro skupinu krajanů z Ukrajiny se stal dočasným domovem hotel Vltava v Červené nad Vltavou. Ministerstvo vnitra a Arcidiecézní charita Praha se stará o cca 80 občanů, kteří již dnes mají v naší republice trvalý pobyt. K lepší aklimatizaci a k zpříjemnění pobytu byl ve středu 15.4.2015 odpoledne uspořádán „den otevřených dveří“. Setkání zahájil zástupce ředitele ACH Pavel Šimek, dále promluvil Petr Novák z Ministerstva vnitra a ředitelka Farní charity v Milevsku. Právě tato charita s programem nejvíce pomáhala, i s dobrovolníky, které na tuto akci získala. Na úvod – oblečené v krojích, zahrály na housle a zazpívaly - maminka Věra Pichová s dcerou Aničkou. Na oplátku skupina krajanů zazpívala několik českých lidových písniček, jedna z přítomných žen pěknou češtinou poděkovala za možnost pobytu v naší zemi. Pak se všichni přesunuli na louku před hotelem, kde byla připravena ukázka výcviku psů, což se líbilo hlavně dětem. Odpoledne pokračovalo. Byly připraveny tvořivé dílny. Marie Kotašková z Branic, kterou zajistila FCHM, ukazovala výrobu vizovického pečiva, o její umění byl velký zájem. Přivezla mnoho ukázek, její výrobky si objednávají až z Kanady a Japonska. Rodina Pichova pokračovala s předváděním drátování – hrnce, lahve, různé výrobky, vajíčka. Nechybělo pletení pomlázky. Sociální pracovnice milevské charity předváděly různá tvoření - hlavně pro děti. Byla zde zastoupena také charita z Příbrami, u jejíhož stolku se vyráběly náramky. Mezitím se u drobného občerstvení, kávy a čaje, pilně povídalo. Byli zde i zástupci církví (krajané jsou totiž římsko-katolíci, řecko-katolíci i pravoslavní), za Římskokatolickou farnost tu byl P. František Míček, který krajany pozval na příští středu k prohlídce kláštera. Přišlo i několik lidí z okolních obcí. Navázaly se kontakty. Odpoledne pěkně uteklo, potom hosté sbalili své výrobky a náčiní, domácí šli ke grilu, kde jim už začínala vonět večeře. Určitě se ještě nějaké podobné setkání uskuteční, bylo přínosem pro obě zúčastněné strany. Na závěr je třeba krajanům popřát mnoho úspěchů při učení češtiny, při hledání nového domova, práce i nových přátel. <img src="/fotky/krajane_2015_housle.jpg"> <img src="/fotky/krajane_2015_zpev.jpg"> <img src="/fotky/krajane_2015_zahajeni.jpg">

[ chystá se ] 

[ názory ]