[ stalo se ] 
V neděli 11.9.2016 se konal v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie koncert světoznámého chlapeckého sboru z Hradce Králové. Doprovázel jej ředitel a dlouholetý sbormistr Pavel Horák, současný sbormistr Jaroslav Šlais, který 16 let sám ve sboru účinkoval a na klavír excelentně doprovázel Robert Fuchs. Koncert je letošní největší akcí ke Dni charity, jehož oslavy probíhají vždy v září (okolo svátku sv. Vincence z Pauly – zakladatele charitního díla). Malí i velcí chlapci se vyhrnuli z autobusu, ukázněně se přesunuli do Latinské školy, kde měli šatnu i připravené občerstvení. Ale nejprve byla zkouška, umístění laviček a klavíru v bazilice. Asi po hodině nácviku se účinkující občerstvili a v 16 hodin začal koncert. Už samotný nástup byl originální a v tomto duchu se neslo celé vystoupení. V první části zazněla díla evropských klasiků. V druhé části koncertu pak představili Boni pueri českou lidovou tvorbu i část repertoáru, který sbor připravil pro své letní turné po Číně. Chlapci přecházeli v písních z jednoho jazyka do druhého (latina, čeština, angličtina, ruština, němčina…). Většina skladeb byla v geniálním aranžmá skladatele Vladimíra Popelky, diváci byli nadšeni vtipnou choreografií i výkony sólistů a celého sboru. Sbor navštívil již tři kontinenty, nyní se chystá na turné do Japonska a navštíví i Jižní Koreu. Posluchači odměnili sbor dlouhotrvajícím potleskem ve stoje! Benefiční akce přinesla výtěžek ve výši 30.540,- Kč, ten bude použit na dofinancování sociálních služeb prevence, které poskytuje Farní charita Milevsko. Koncert byl finančně podpořen z Grantu na kulturu města Milevsko, Jihočeským krajem, firmou KV2Audio Internacional, (která zdarma provedla i ozvučení akce), Pavlem Eybertem a Stanislavem Kázeckým, ml. . Tyto prostředky byly použity na úhradu cestovného, honorář externího klavíristy, občerstvení, květiny a propagaci koncertu. Děkujeme všem, kteří si nenechali ujít jedinečný kulturní zážitek a zároveň podpořili dobrou věc! Alena Růžičková, FCHM

[ chystá se ] 

[ názory ]