Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin

Škola bránou do života

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia

 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
  1. Zaměření školy
  2. Výchovné a vzdělávací strategie
  3. Zabezpečení výuky studentů se speciálními potřebami
  4. Zabezpečení výuky studentů mimořádně nadaných
  5. Začlenění průřezových témat tabelace
 4. Učební plán
  1. Poznámky k učebnímu plánu
  2. Tabelace učebního plánu pro nižší stupeň *.pdf *.html + odkazy na tabulky
 5. Učební osnovy + seznam zkratek a kódů
  1. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
   1. Český jazyk - charakteristika
       prima: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
       sekunda: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
       tercie: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
       kvarta: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
   2. Anglický jazyk - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   3. Německý jazyk - charakteristika, tercie, kvarta
   4. Ruský jazyk - charakteristika, tercie, kvarta
  2. Občanská výchova, dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
   1. Občanská výchova - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   2. Dějepis - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   3. Tělesná výchova - charakteristika - prima - kvarta
   4. Výchova ke zdraví - charakteristika,
   5. prima
  3. Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodovědné praktikum
   1. Zeměpis - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   2. Fyzika - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   3. Chemie - charakteristika, sekunda, tercie, kvarta
   4. Přírodopis - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   5. Přírodovědné praktikum - sekunda, tercie
  4. Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie
   1. Matematika a její aplikace - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   2. Informační a komunikační technologie - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
  5. Hudební výchova, Výtvarná výchova
   1. Hudební výchova - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
   2. Výtvarná výchova - charakteristika, prima, sekunda, tercie, kvarta
 6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy (autoevaluace)

© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník