JavaScript - příklad č. 1


Tabulka faktoriálů pro 1! až 99!.

Zdroj:


Popis:

Program vypočítáva faktoriály nerekurzívním způsobem. Faktoriál přirozeného čísla n se zapisuje jak n!.
0! = 1, 1! = 1.
n! = (n - 1)! . n pro n >=2.

Ing. Jiří Školník
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
2004