JavaScript - příklad č. 2


Prvních 15 Fibonacciho čísel.

Zdroj:


Popis:

Program vypočítává prvních 15 Fibonacciho čísel.
První i druhé Fibonacciho čísla je 1, každé následující se vypočte jako součet předcházejících dvou čísel.
Třetí Fibonacciho číslo je 1 + 1, tedy 2, čtvrté 1 + 2 = 3 atd,


Ing. Jiří Školník
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
2004