JavaScript - příklad č. 3


Aktuální datum a čas.

Aktuální datum a čas:


Zdroj:


Popis:

Program načte aktuální datum a čas do proměnné d a obsah proměnné vypíše.


Ing. Jiří Školník
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
2004