JavaScript - příklad č. 4


Číselné soustavy.

Zdroj:


Popis:

Program převádí desítková čísla z intervalu 0 až 255 do vybraných číselných soustav.
Program je ukázkou:
1. Užití funkce toString(n), která převede číslo na řetězec v v číselné soustavě n
2. Vytváření tabulek pomocí JavaScriptů

Pozn. V programu jsou užity obvyklé číselné soustavy, se kterými se lze v oblasti výpočetní techniky setkat, a to dvojková, osmičková a šestnáctková. Dále je zde i soustava třicetšestková. Jednak proto, že maximální číslo n, které může být argumentem funkce toString(n) je 36, ale také proto, že tato soustava se někdy používá k úspornému kódování, protože 36 je počet všech písmen a všech číslic.

Ing. Jiří Školník
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
2004