JavaScript - příklad č. 6


Generování bezpečných barev.
(Text přejat z http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/www/clrsamp/)
Paleta bezpečných barev má 216 položek. Jedná se o barvy, které by měl mít k dispozici libovolný WWW klient v libovolném operačním systému, podporujícím 256 barev. Díky tomu nedochází k ditheringu (nahrazení barvy směsí různobarevných teček, které vytvářejí dojem původní barvy).Pro každou barevnou složku máte k dispozici jen šest hodnot: 00, 33, 66, 99, CC a FF (v šestnáctkové soustavě).Zdroj části této stránky:
Popis:

Ve formulářových roletkách vyberete barvu a její hodnotu, od které chcete vygenerovat vzorník bezpečných barev.
Formulářové políčko slouží pouze pro informaci o vygenerování vzorníku.


Poznámky:

Na našich stránkách naleznete ještě propracovanější generátor bezpečných barev, ten je ale naprogramován pomocí PHP.
Naleznete ho: Podpora výuky -> IVT - příklady -> sekce PHP


Jaroslav "Nexis" Kálal
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
2004