Obrázky ze slavnostního zahájení oslav 12. září 2003

Návštěvníci p. prof. Novotný pí prof. Resslová
PhDr. Ševčíková, Mgr. E. Jiroušek Nástěnka p. prof. Černohlávek a Mgr. E. Jiroušek
Skupinové foto p. Nekola V rozhovoru
Jiná skupinka Jiná nástěnka Jiný rozhovor
Výběrčí/prodejci Další ředitelé a další
Jiní prodejci Opět návštěvníci Výzdoba - drak