Ve dnech 12. až 16. listopadu 2001

se konala v prostorách bývalé milevské synagogy

výstava na téma:
HOLOCAUST

kterou uspořádali studenti Gymnázia Milevsko

pod vedením prof. Jany Beránkové.