Větrné elektrárny

elekrárny

Stavba

Větrná stanice se skládá z větrné elektrárny, základové betonové patky a kabelového přívodu.Větrná elektrárna sestává z ocelového stožáru kruhového profilu v jehož horní části je umístěno vlastní technologické zařízení. Stožár je kotven do betonové patky s osazenou ocelovou trubkou nebo přírubou. Základová deska je navržena v půdorysném tvaru osmiúhelníka. Betonáž se provádí bez bednění do živé zeminy. K samotné instalaci větrné elektrárny je potřeba jeřáb a vysokozdvižná plošina. Celková montáž větrné elektrárny trvá přibližně čtyři měsíce.

Po instalaci je provedena motorická a generátorická provozní zkouškaZáruční doba na zařízení je poskytována po dobu 24 měsíců. Životnost zařízení je 25 roků. Větrné elektrárny jsou zařízení s minimální údržbou, která spočívá ve výměně oleje v převodovce a dotlakování maznic v intervalu tří let.Po dvaceti pěti letech provozu je doporučen celkový servis zařízení spočívající v povrchové úpravě vrtulových listů rotoru, výměně ložisek generátoru a převodovky. Po tomto servisu je zařízení opět uvedeno do plného provozu. Po dobu životnosti stroje se provádí pravidelná kontrola pracovníky autorizované firmy v cyklu 24 měsíců.

Výhody větrné elektrárny

Nevýhody větrné elektrárny

Přestože jsou větrné elektrárny výhodné z hlediska ochrany přírody a boje proti globálnímu oteplování, kvůli špatným povětrnostním podmínkám je jejich umístění na našem území velice složité a elektrárny nemohou dosahovat velkého výkonu. Odkazy na užitečné stránky www.czrea.org

Projekt je realizován za finanční podpory MŠMT