Nejúspěšnější studenti oceněni velvyslancem USA

V rezidenci velvyslance Spojených států amerických, Richarda W. Grabera, proběhlo 20. června 2007 slavnostní ukončení jubilejního 15. školního roku Junior Achievement. Akce se zúčastnili též učitelé a ředitelé škol spolupracující s Junior Achievement, zástupci našich klíčových partnerů, členové správní rady a dobrovolní konzultanti. Studenti - finalisté středoškolských soutěží Junior Achievement - obdrželi své certifikáty přímo z rukou velvyslance USA.

Ve školním roce 2006/2007 soutěžili středoškoláci v šesti kategoriích: nejlepší studentská společnost, nejviditelnější studentská společnost, nejlepší WWW stránky studentské společnosti, nejlepší MESE tým, nejlepší BIA tým a nejlepší manažer financí. Děkujeme partnerům soutěží za skvělou spolupráci!


Zpravodaj Junior Achievement květen - červen 2007, foto archiv JA

Studenti s velvyslanacem USA