Parlamentní simulace

Vybraní studenti a učitelé ze středních škol Čech a Moravy měli možnost zúčastnit se parlamentní simulace, která se konala 18. září 2007 přímo v Poslanecké sněmovně PČR ve spolupráci s CEVRO Institutem pod záštitou Ústavně právního výboru PSP.

Přednesení návrhu novely zákona

Cílem parlamentní simulace bylo představit účastníkům proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Studenti i učitelé se přímo účastnili, byli rozděleni do skupin, které představovaly jednotlivé politické strany. Zabývali se návrhem zákona, který se blížil reálným podkladům. Během celého dne byla simulována všechna tři čtení na plénu PS a jednání klubů. Účastníci pracovali pod dohledem odborných poradců, kteří v průběhu jednání vysvětlovali, komentovali a hodnotili jednotlivé kroky. Pro tuto simulaci pořadatelé vybrali téma, které mělo ekonomický podklad a zároveň bylo velmi blízké studentům středních škol - poplatky na vysokých školách. Studenti měli možnost zde prověřit své komunikační dovednosti, týmovou práci a přesvědčivý veřejný projev. Součástí programu, a také pro odreagování, si všichni účastníci měli možnost prohlédnout prostory Poslanecké sněmovny.

Poslanecký klub I Poslanecký klub II

Převzato ze stránek Junior Achievement - září 2007