Studenti uklízeli město a jeho okolí

MILEVSKO - Dvaačtyřicet studentů milevského gymnázia a Střední odborné školy a učiliště v Milevsku se v úterý 22. dubna zúčastinilo úklidové akce pořádané v rámci Dne Země. Ve spolupráci s odoborem životního prostředí Městského úřadu v Milevsko, Správy městských lesů a Služeb Města Milevska bylo vytipováno sedm lokalit, které bylo zbavit odloženého odpadu. Uklízelo se především v městských lesích, kolem čerpacích stanic a v silničních příkopech. Vedle PET lahví, pneumatik, starého železa, plastových obalů a dalšího odpadu byla v lese nalezena třeba i televize nebo počítač. Studenti za dopoledne nashromáždili přes tunu odpadu, který byl poté odvezen na skládku.

Další úklidová akce proběhla ve středu 30. dubna a do práce se tentokrát pustili žáky Základní školy praktické a speciální v Milevsku. Děti během dopoledne uklidili lesík u dětského hřiště na Hůrkách, shrabaly zde listí a zakůrovaly stávající výsadby.

Všem, kteří se obou akcí zúčastnili, především ale žákům a studentům, patří za úklid měst a jeho okolí velký dík.

-rav-


Týdeník Milevské noviny 20/2008 - středa 14. května - strana 8