Předání maturitních vysvědčení absolventům čtyřletého studia v letech 2003 - 2007

Ve čtvrtek 24. května se v budově Latinské školy, která je součástí Milevského kláštera, sešli maturanti - teď už absolventi školy - se svými učiteli, rodiči a přáteli. Všichni studenti třídy 4.A u maturitních zkoušek prospěli, takže zde obdrželi maturitní vysvědčení; sedm z maturantů prospělo s vyznamenáním. Ke složení maturity jim popřáli: starosta města Milevska pan Zdeněk Herout, zástupce ředitele gymnázia Mgr. Karel Dvořák a třídní učitelka paní Ivana Švábová. Jménem absolventů vystoupila Eva Fořtová. Ke slavnostní atmosféře významně přispěla svou hudbou část orchestru Silver Band (ZUŠ Milevsko) tvořená výhradně ze studentů Gymnázia Milevsko.

Společné foto po předáním maturitních vysvědčení třídy 4.A 2007

Ing. Jiří Školník