Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

V pátek 9. listopadu nás navštívili zájemci o studium z 5. a 9. tříd základních škol. Nejen že získali informace o studiu a o přijímacích zkouškách, ale mohli si projít učebny, pokusit o zdolání cvičné horolezecké stěny, seznámit se s výukou fyziky, chemie, biologie a informatiky přímo v laboratořích a odborných učebnách, kde jim naši studenti předvedli něco z toho, co se již naučili. Na fotu Mgr. Vladimíra Jirouška můžete vidět studentky 4. A, které připravují jednoduchý ukázkový chemický pokus. Věříme, že se se zájemci setkáme znovu - tentokrát při přijímacích zkouškách.


Aktualita - 9.11.2007