Zkouška "na zkoušku"

Studenti oktávy milevského gymnázia si mohli několik měsíců před oficiálním termínem zkusit, jak náročná je písemná část Státní základní zkoušky z angličtiny. Státní jazyková škola z Písku zájemcům zadala tento test přímo "doma", v budově gymnázia.

Písemná část vždy testuje 4 základní dovednosti: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, znalost gramatiky a písemné vyjadřování (slohovou práci), trvá téměř pět hodin a po vypracování všech úkolů si studenti zkotrolují své výsledky se správným zněním. Podle toho, jak uspěli a jak jsou se svými výsledky spokojeni, se pak sami rozhodnou, zda se ke zkoušce v jarním nebo podzimním termínu přihlásí. Letošní maturanti uspěli velmi dobře a zkouška "nenačisto" jen potvrdila, že jsou na maturitu připraveni.


Milevské noviny - středa 31. ledna 2007 -šv-