O řešení krizových situací

Ve středu 21. února se žáci tříd sekundy, tercie, kvarty, 1.A a kvinty milevského gymnázia zúčastnili besedy s pracovníky krizových štábů města.

V úvodu čtyřhodinového bloku nás seznámil pracovník Krizového řízení města, obrany a požární ochrany František Kabele s Integrovaným záchranným systémem ve městě, s jeho složkami a krizovými situacemi, které mohou nastat, a se způsobem jejich řešení. Poté přijal pozvání velitel Hasičského záchranného sboru požární stanice Jiří Červenský, který hovořil o konkrétních situcích, které hasiči řeší a své vyprávění dokumentoval promítnutými fotografiemi z míst zásahů. Za Městskou policii Milevsko s námi pobesedoval strážník Jaroslav Lukeš. Vyprávěl velmi poutavě o své práci a s nadhledem zodpověděl všechny naše zvídavé dotazy. Na závěr jsme shlédli videonahrávky o přírodních nebezpečích a katastrofách jako jsou sopky, vlny tsunami, lesní požáry, zemětřesení a ledovce. Videoprojekci odborně komentoval učitel zeměpisu Mgr. Petr Barda.

Jednotlivé besedy byly odborně připravené, pro studenty poučné, a proto bychom chtěli všem pozvaným poděkovat za čas, který nám věnovali. Akci pro připravila naše profesorka Mgr. Simona Španvirtová v rámci vyučovacích předmětů občanská výchova a základy společenských věd.

Petra Haškovcová, sekunda
Soňa Hluší, kvarta


Milevské noviny - středa 28. února 2007