Dokončení ekovýchovného projektu

Šest měsíců poté, co jsme se jako třída kvarta milevského gymnázia pod vedením profesorky Simony Španvirtové přihlásili do celonárodního ekologického projektu „Odpad jako surovina“, vyhlášeném sdružením Arnika za podpory MŽP ČR, jsme dokončili poslední úkol a tím bylo vypracování závěrečné zprávy.

Postupně jsme pracovali na tématech Město, Škola, Domov a Poslední, jehož zadáním bylo napsat tiskovou zprávu o jednom z předešlých úkolů a nakonec vytvořit závěrečnou prezentaci projektu. Ta mohla být zpracována např. formou textového dokumentu, videa, ale i jinými způsoby. My jsme si vybrali vytvoření webových stránek. S prací jsme začali už na podzim loňského roku, ale zdárně jsme ji dokončili až letos v únoru. Zajímá-li vás jejich obsah, můžete si ho prohlédnout na www.odpadjakosurovina.own.cz. Po zhodnocení těchto prací porotou budou v dubnu ty nejlepší týmy pozvány na jejich prezentaci. Zároveň proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. V týdnu od 11. do 17. června 2007 se uskuteční cesta vítězů do Národního parku Šumava.

Martin Fleischmann,
Michal Kothera,
kvarta


Milevské noviny - středa 14. března 2007