Za celostátní úspěch týden na Šumavě

Na podzim loňského roku vyhlásilo občanské sdružení Arnika za podpory ministerstva životního prostředí ekovýchovnou soutěž s názvem Odpad jako surovina. Byla vyhlášena pro pětičlenné týmy středních škol celé České republiky. Nakonec podalo přihlášku 84 týmů z 66 škol, mezi nimi i Gymnázium Milevsko. Pro první tři týmy byla vyhlášena cena - týdenní pobyt v Národním parku Šumava.

Během podzimu musely týmy odevzdat první úkol - formulář o třídění odpadu ve svém městě. Další úkoly se týkaly témat město, škola a domov. Studenti například museli připravit rozhovor se starostou města nebo provést reklamní kampaň na ekologicky šetrné výrobky. Do konce ledna soutěžící napsali tiskové zprávy o zvoleném úkoly, což byla první část hodnocená porotou. Na centrále Arniky se sešlo celkem 54 těchto dokumentů. Na závěr, před velkým finále konaným 3. května v Národním muzeu, bylo nutné odeslat závěrečnou prezentaci.

Tým milevského gymnázia zvolil formu webových stránek (www.odpadjakosurovina.own.cz). Na konci dubna přišly výsledky a pozvánka do finále pro nejlepších 12 skupin. Vstupenku dostal i tým Gymnázia Milevsko ve složení Alena Pučelíková, Kateřina Haškovcová, Petr Řeháček, Michal Kother a Martin Fleischmann. Po představení poroty a zhodnocení soutěže dostali příležitost soutěžící, aby přednesli své prezentace. Milevští byli jako první. Obhájili svoji práci a odpověděli i na otázky poroty. Na řadu se dostal další tým. Přibližně po dvou hodinách byly vyhlášeny výsledky. Všichni netrpělivě čekali, jak to dopadne. Věděli, že na Šumavu pojedou jen tři skupiny. A pak to přišlo: "Na třetím místě se umístilo Gymnázium Milevsko, " uslyšeli jsme. Na druhém místě bylo Gymnázium Jakuba Škody Přerov a na prvním Lepařovo gymnázium Jičín. Studenti kvarty milevského gymnázia tedy stráví jeden červnový týden v Národním parku Šumava, kde je čeká bohatý sportovní program spojený s ekologickou výchovou a poznáváním šumavské přírody.

Martin Fleischmann,
kvarta Gymnázia Milevsko


Milevské noviny 9.5.2007