Studium a práce v zahraničí?

Studenti gymnázia se koncem dubna zúčastnili besedy s pracovníkem Česko-německého fóra mládeže Aloisem Tostem, který jako německý student českého jazyka přijel s projektem, jehož cílem bylo seznámit studenty s možností studia a práce v zahraničí, především v Německu.

Beseda přinesla informace o různých formách studia v zahraničí, k nimž patří krátkodobé jazykové kurzy, absolvování několika semestrů nebo absolvování celého studia. Zajímavou možností je také využití praxe v německých firmách po ukončení studia v České republice. Financování studia v Německu může být pro někoho dosti náročné, avšak díky výše zmíněným instrukcím lze získat stipendium.

Zajímavou nabídkou může být tzv. dobrovolná činnost, během níž nejde o vydělání peněz, ale o získání jazykových znalostí a poznání kultury jiné země. Nejvíce oblíbenou prací je tzv. au-pair, kdy mladí lidé pomáhají v domácnosti, především se starají o děti. Tato práce není určena výhradně dívkám, vítáni jsou i chlapci. Hledání brigády je v Německu dosti obtížné, pracovní úřady se řídí normami EU.

Po skončení prezentace proběhla krátká diskuse, kde byly studentům zodpovězeny dotazy. Nyní většina z nich o odjezdu do zahraničí neuvažuje, ale nabídnuté kontakty a adresy budou moci využít později. Ocenili jsme, že přednášející po jednom a půl roce studia češtiny hovořil česky a na výborné úrovni.

Adéla Buzková, Olga Škardová, 3.A
Gymnázium Milevsko


Milevské noviny - středa 16. května 2007