Předání maturitních vysvědčení absolventům osmiletého studia v letech 1999 - 2007

Necelý týden po předání maturitních vysvědčení čtvrťákům přišli na řadu absolventi z oktávy. Také jejich maturitní zkoušky, které proběhly od pondělí 28. do středy 30. května roku 2007, skončily s velmi pěknými výsledky. Všech 22 studentů prospělo a 10 z nich skončilo s hodnocením prospěl(a) s vyznamenáním. Krátce po ukončení maturitních zkoušek se absolventi oktávy sešli s rodiči, přáteli a svými učiteli v koncertní síni Základní umělecké školy v Milevsku, kde obdrželi maturitní vysvědčení z rukou svého třídního učitele Mgr. Vladimíra Jirouška. Předání se dále zúčastnil ředitel školy Mgr. Evžen Jiroušek, který ve své řeči zhodnotil úspěšnou práci studentů třídy a popřál jim mnoho zdaru v dalším životě. O hudební doprovod se postaraly studentky nižších ročníků gymnázia. Naši školu tak ukončila v pořadí již pátá oktáva.


Osm let uběhlo

Další absolventi gymnázia - tentokrát z třídy oktávy - již drží v rukou maturitní vysvědčení.

Ve dnech 28. až 30. května zodpověděli všechny otázky před maturitní komisí, prospělo všech 22 studentů, z toho deset s vyznamenáním.

Za přítomnosti ředitele školy a všech vyučujících se třídní profesor Vladimír Jiroušek po osmi letech slavnostně rozloučil se svými studenty a jejich rodičí v sále ZUŠ Milevsko.

V dalších dnech čeká studenty ještě koloběh přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Každodenní setkávání třídního kolektivu těmito okamžiky končí, zbudou jenom vzpomínky, a po letech shledání na abiturientských večírcích.

-šv-

Oktáva se svým třídním profesorem Vladimírem Jirouškem


Milevské noviny - středa 6. června 2007