Prima 2007/08 při výtvarné výchově

Gymnázium Milevsko v letošním roce přijalo do primy - prvního ročníku osmiletého gymnázia, dvacet nových žáků, kteří letos podobně jako na základních školách absolvují první rok výuky podle nového školního vzdělávacího programu. Třídní učitelkou je Jaroslava Justýnová. Foto Vladimíra Jirouška zachycuje hodinu výtvarné výchovy.


Milevské noviny - středa 19. září 2007