Arkáda otevřela své dveře žákům a studentům

 Logo Arkáda

MILEVSKO - V pondělí 5. listopadu se v milevské pobočce sociálně psychologického centra Arkáda uskutečnil v rámci celostátní akce Týden duševního zdraví Den otevřených dveří. Příležitost prohlédnout si prostory, jež navštěvují hlavně lidé s nejrůznějšími problémy, kteří zde nacházejí kvalifikovanou pomoc, využili zejména žáci zdejších základních škol a studenti gymnázia se svými učiteli.

Pracovnice centra Pavla Nohejlová a Kateřina Nečesaná mladé návšfěvníky seznámily s činnosti krizového centra a v jakých případech je možno se na centrum obracet, informovaly je o systému služeb pro drogově závislé, o tom, jak funguje linka důvěry, a o preventivních aktivitách. Osmáky z 1. základní školy v Milevsku zaujal například dobrovolnický program Pět P, který má za úkol pomoci dětem trpícím izolací, ať již z rodinných, sociálních, zdravotních nebo jiných důvodů. Vytvoření přátelského vztahu s dospělým má handicapovaným dětem pomoci v navazování dalších kontaktů s vrstevníky, se zapojením a prosazením se v kolektivu.

Pobočka Arkády v Milevsku byla otevřena v květnu 2002, od roku 2003 sídlí v prostorách na náměstí E. Beneše. Klientům nabízí poradenství, psychoterapii, sociálně-právní pomoc, služby a poradenství pro uživatele drog i jejich blízké. Zároveň se milevská pobočka věnuje realizaci preventivních aktivit právě pro cílovou skupinu, kterou jsou děti a mládež. Ve zdejších školách organizuje přednášky na téma drogy, domácí násilí a podobně. Od ledna 2004 je v Milevsku realizován i dobrovolnický program Pět P, do kterého se zde zapojily čtyři dvojice dětí a dobrovolníků.

Týden duševního zdraví, který milevské veřejnosti nabídl i zajímavou přednášku primářky Psychiatrické léčebny u Honzíčka v Písku Evy Kadlecové, zakončí koncert kapely Tleskač, který se uskuteční v pátek od 20.30 hodin v Divadle Pod čarou v Písku. Koncert pořádá sociálně psychologické centrum Arkáda v rámci akce Benefice s Divokými husami. Výtěžek, který Nadace Divoké husy zdvojnásobí, bude použit na vznik kontaktního místa a konzultovny pro klienty nízkoprahového zařízení.

-rav-


Milevské noviny - středa 7. listopadu 2007