Žáby bijí na poplach

Nejmladší gymnazisti - žáci primy - se zapojili do kampaně za záchranu obojživelníků Žáby bijí na poplach, kterou pro rok 2008 vyhlásily evropské zoo sdružené v asociaci EAZA. Cílem kampaně je informovat veřejnost o problematické situaci obojživelníků na celém světě a také získat sbírku peněz na pomoc konkrétním záchranným projektům. ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou se snaží probudit zájem o přírodu a ohrožené druhy zvířat, a proto vyhlásila na tento rok několik soutěží pro jednotlivce a školní kolektivy, které pomáhají seznámit veřejnost s životem a problémy obojživelníků žijících v České republice. Prima se do soutěže přihlásila již v lednu a zpracovala téma "Nejsme bezbranní". 1. května proběhla v ZOO Ohrada vlastní soutěž o nejhezčí prezentaci na vybrané žabí téma, milevské gymnázium mělo stanoviště u sovince. Studenti primy si pod vedením profesorky Jany Slámové připravili pro návštěvníky panely s informacemi o způsobech, jakými se obojživelníci brání před predátory, jako je např. nafukování, barvoměna, křik či zahrabávání do půdy. Malé děti si mohly složit originálně vyrobené puzzle či se pokusily schovat žabky v různých prostředích. Kromě toho primáni nacvičili také malé divadelní představení a představili se jako myši, ropucha, užovka nebo sova. Na svém stanovišti prodával i vlastnoručně zhotovené žabky z korálků, papíru a žabky z vosku, výtěžek z prodeje věnovali na záchranu obojživelníků. Prezentace se jim opravdu povedla a svědčila o tom, že primáni vše připravili s chutí a nadšením jim vlastním. Volného času nelitovali oni ani zúčastnění rodiče.

-šv-

Žáby bijí na poplach
Milevský soutěžní tým v ZOO Ohrada    Foto archív školy

Týdeník Milevské noviny 20/2008 středa 14. 5. 2008 - strana 8