Studenti potřetí přijati velvyslancem USA

Velvylslanectví USA 2008

Milevské gymnázium se věnuje v rámci výuky základů společenských věd již sedm let programu zvanému Aplikovaná ekonomie, s nímž přišel po roce 1989 do našeho školství Tomáš Baťa.

U zrodu programu začátkem 20. stoleží byla v USA nezisková organizace Junior Achievement. Tato společnost se postupně stala největší neziskovou vzdělávací organizací na světě.

Aplikovaná ekonomie není jen teorie, ale též řada praktických cvičení. Pro gymnázia jsou vhodné počítačové simulace, protože umožní vhodně aplikovat teorii s relativně malou časovou náročností a učitel je může zařadit přímo do běžných vyučovacích hodin.

A právě v těchto cvičeních dosahuje naše škola tradičně velmi dobrých úspěchů. Počítačové simulace umožní studentům stát se alespoň na chvíli manažéry banky ve hře Banky v akci (BIA), či vedením průmyslového podniku v simulaci MESE (manažérské a ekonomické simulační cvičení). Junior Achievement organizuje mimojiné soutěže v těchto simulacích a naši studenti se s výjimkou jednoho roku pravidelně umísťují v první trojici nejúspěšnějších soutěžních dvojic alespoň v jedné soutěži. Milevské noviny v minulých letech o tom čtenáře několikrát informovaly.

V letošním roce nás reprezentovaly ve finále soutěže BIA Věra Křížová a Lucie Kovářová z 2.A. Ze stejné třídy byl i tým Klára Vaníčková a Aneta Velická ve finále MESE. Na tradiční úspěchy letos navázali v soutěži MESE Josef Hájíček a Petr Rybníček ze sexty. Pražských finále pořádaným tradičně ve firmě Hewlett-Packard, které jina mělo pro většinu studentských firem velmi dramatický průběh, "proplouvali" velmi úspěšně, během soutěže byli neustále na prvním či druhém mísgtě. Teprve v posledním a rozhodujícím kole se propadli na místo třetí.

Dvojice našich "podnikatelů" byla společně s dalšími úspěšnými soutěžícími pozvána na závěrečný ceremoniál na ukončení školního roku. Spolupořadatelem slavnosti byl již třetí rok velvyslanec USA. Ve středu 18. června se chlapci dostavili společně s ředitelem školy Evženem Jirouškem a svým učitelem Jiřím Školníkem do soukromé rezidence velvyslance USA v Praze 6. V průběhu odpoledne Richard W. Graber přivítal účastníky, seznámil je s historií budovy a letos zdůraznil hlavně období po roce 1989, kdy velvyslankyní v tehdejším Československu byla Shirley Temple-Black a budovu rezidence několikrát navštívil tehdejší prezident Václav Havel a řada dalších významných osobností. Po úvodním slovu velvyslance dále hovořili zástupci partnerských a sponzorských firem a představitelé Junior Achievement. Hlavní částí bylo předání certifikátů úspěšným soutěžícím. Na závěr vystoupil ostravských vítězný tým v kategorii Nejlepší studentská společnost se svou prezentací, s níž se představí v evropském kole ve Stockholmu. Veškerá vystoupení probíhala výhradně v anglickém jazyce. Po oficialitách se všichni odebrali do zahrady, kde přijemně strávili zbytek zajímavého odpoledne. Vyučují se dozvěděli, že společnost JA připravuje metodiku pro zahrnutí svých vzdělávacích aktivit do školních vzdělávacích programů, na nichž v současné době střední školy pracují. Naše gymnázium se snaží vést své žáky k tzv. finanční gramotnosti již léta a předjímá tak aktivitu ministerstva školství, které považuje finanční gramotnost za jednu z prioritních oblastí vzdělání a výchovy. V hodinách společenských věd učíme žáky kromě jiného i hospodárnosti a efektivnímu vynakládání peněz, a to nejen na vyšším stupni, ale i nižších ročnících osmiletého studia, zejména zásluhou Simony Španvirtové. Jak už si zdejší veřejnost mohla v Milevských novinách přečíst, pomáhají ji i studenti Aplikované ekonomie Jiřího Školníka, kteří se tak zároveň vžijí do role pedagogů.

-šv-


Milevské noviny - středa 9. července 2008