Výsledky ze soutěží MESE a BIA

Výsledky z roku 2004/2005
Výsledky z roku 2003/2004


Společné foto oceněných při vyhlášení výsledků CZECH TOP 100 v Praze v Trojském zámečku (červen 2004)