Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Byli jsme na Letné / 24.06.2019
Český národ se probudil z apatie. Zdá se, že už mu není jedno, kdo mu vládne. Přibývá lidí, kteří nejsou ochotni vyměnit pravdu a svobodu za mísu čočovice. Premiér pořád nechápe, o co těm lidem jde. Vždyť jim zvýšil mzdy a snížil jízdné ve vlaku i v autobuse. Pravda, zaplatí si to sami ze svých daní, ale to si přece většina voličů neuvědomuje. O co demonstrantům vlastně jde a kdo jim platí cestovné, techniku a služby? Vždyť ty demonstrace musí být ohromě prodělečné! Bohužel premiér sice umí zacházet s penězi, ale pojmům jako čest, pravda, slušnost nebo svoboda nerozumí, a proto nemůže porozumět ani požadavkům demonstrantů. Proto český "Crime Minister" se slušnými lidmi těžko domluví. A slušných, statečných a obětavých lidí je v našem národě hodně, jak se ukázalo v neděli na Letné. Čím dříve si to politici uvědomí, tím lépe pro ně.
Pavel Bolek           
Demonstrace pokračují / 13.06.2019
V úterý 11.6.2019 se na milevském náměstí sešlo opět více než 100 lidí, aby vyjádřili svůj odpor proti jednání trestně stíhaného premiéra Babiše. Upozornili na to, že premiér do důležitých státních funkcí dosazuje lidi, kteří jsou loajálnější k němu osobně než ke svému státu. Zprávu EU kritizující jeho osobní střet zájmů lživě nazývá útokem na Českou republiku. Pouze kvůli masovým protestům občanů se zatím neodhodlal vyměnit nejvyššího státního zástupce. Příklady zneužití moci vítězem svobodných voleb známe z historie fašismu a komunismu. Pojistkou proti tomu je statečný odpor velkého počtu občanů. Proto se účastníci rozhodli podpořit svou účastí další demonstraci, která se bude konat v neděli 23.6.2019 od 16:30 v Praze na Letné. Z Milevska bude vypraven autobus, odjezd z náměstí je 23.6.2019 ve 13:30h. Pokud plánujete autobus využít, dejte včas to vědět na mail <A href=mailto:majkalal@seznam.cz?subject=Autobus_Praha>majkalal@seznam.cz</A>
Pavel Bolek           
Babiše nechceme / 29.05.2019
V úterý 28.5.2019 se na milevském náměstí Edvarda Beneše opět sešlo více než 100 občanů Milevska a okolních obcí na demonstraci proti počínáním premiéra Babiše. Trestně stíhaný premiér se snaží ovlivnit justici výměnou ministrů, dotuje soukromou firmu Agrofert ze státních peněz nekrytých dotacemi EU, jedná přezíravě s novináři a občany, kteří s ním nesouhlasí a poškozuje pověst České republiky v zahraničí. Demonstranti informovali místní občany o průběhu velké demonstrace v Praze na Václavském náměstí a vyjádřili přesvědčení, že pravdou, odvahou a obětavostí lze ještě demokracii v naší zemi zachránit i proti vůli premiéra, který disponuje ekonomickou a státní mocí, kvalitním marketingem a sdělovacími prostředky. Organizátoři vyzvali občany, aby pokračovali v protestech, dokud bude českým premiérem trestně stíhaný agent StB.
Pavel Bolek           
Benešovou nechceme / 14.05.2019
Více než 80 občanů Milevska a okolních obcí se sešlo v pondělí 13.5.2019 na milevském náměstí, aby vyjádřili svůj nesouhlas se jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Důvodem je obava, že Marie Benešová neskýtá záruku nezávislosti soudů a státních zástupců. V minulosti úzce spolupracovala s podvodníky zapletenými do akce ROP Severozápad a podala trestní oznámení na lidi, kteří na jejich podvody upozornili. Velmi znepokojující je také to, že Marii Benešovou jmenoval ministryní spravedlnosti premiér Babiš den poté, co Policie ČR navrhla jej obžalovat z trestného činu dotačního podvodu.
Demonstranti podpořili požadavky hnutí Milion chvilek pro demokracii, reprezentovaného Mikulášem Minářem, a dokázali, že jsou schopni obětovat svůj čas i pohodlí pro záchranu demokracie v naší zemi.
Pavel Bolek           
Životní jubileum / 01.02.2017
V pondělí 30.ledna oslavila 60.narozeniny dlouholetá a zakládající členka Farní charity Milevsko Jaroslava Šiková. V této organizaci pracuje již od jejího vzniku, od roku 1999, kdy byla milevská charita založena s vlastní právní subjektivitou. Jaroslava Šiková zde však pracovala ještě dříve, v úplných začátcích vzniku naší charity. Všechny roky se věnovala a stále se věnuje terénní pečovatelské službě. Uživatelé služby i kolegyně v práci ji mají rádi, protože je velice obětavá, pracovitá. zodpovědná a do své práce dává i kus srdce. Křesťanské hodnoty jsou jí výzvou i posilou do každodenní práce.
Přejeme jí do dalších let Boží požehnání, mnoho lásky a zdraví, spokojenost doma i v práci. Za vše, co pro vznik a rozvoj místní charity udělala, patří Jarce Šikové veliký dík !

Za celou Farní charitu Milevsko

--
Alena Růžičková
ředitelka Farní charity Milevsko
U Bažantnice 561
399 01 Milevsko
tel.: 734 435 162, e-mail: charita.mil@seznam.cz
IČ: 63263416
bank.spojení: ČSOB-Pošt.spořitelna
č.účtu: 193699144/0300
www.fchm.cz
technik Kompas           
Tříkrálová sbírka 2017 - v Milevsku a okolí / 01.02.2017
Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 100.520,- Kč (což je o 5.562,- Kč méně než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.

Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např. Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Kvašťov, Pechova Lhota, Kovářov, Předbořice, Slabčice, Písecká Smoleč, Nadějkov, Osek, atd.) . Dobrovolníci, my zaměstnanci, dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých možností, někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Letos se naše kasičky dostaly i do kostela do Klučenic, Lašovic, Květova a Hodušína. V Milevsku jsou části, kam se naši koledníci nedostali, zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část. S některými kasičkami se putovalo, takže není možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo. V tabulce je přehled podle obcí (nebo oblastí). Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli – přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku (734 435 162, mail: charita.mil@seznam.cz) .
Obec (oblast) Vybráno Kč
Milevsko 35 561,-
Osek 3 212,-
Přeštěnice +Týnice, Držkrajov 5 267,-
Slabčice 3 874,-
Předbořice 5 840,-
Kovářovsko (Kovářov, Klisinec, Pechova Lhota) 10 109,-
Božetice 4 942,-
Přeborov 833,-
Nadějkov 12 973,-
Sepekov 5 010,-
Chyšecko 4 445,-
Písecká Smoleč 3 884,-
Hodušín 1 635,-
Květov, Lašovice, Klučenice 2 935,-
Celkem 100 520,-


Z celorepublikového účtu Charity ČR se do naší charity vrátí 65 % vykoledované částky, bude použita na podporu služeb prevence, pro děti a rodiny v tíživé sociální situaci, pro okamžitou materiální nebo potravinovou pomoc apod., ostatní prostředky budou využity na projekty diecézí, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii sbírky. Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.
Farní charita Milevsko           
Nízkoprah Fanouš pracuje i v novém roce ...... / 01.02.2017
Nízkoprahové zařízení sv. Františka z Assisi (nízkoprah Fanouš), který působí pod hlavičkou Farní charity Milevsko, je otevřený pro děti a mládež každý všední den od 12:00-18:00hod., kromě pátku (pouze do 16:00hod.) a je tu pro všechny, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Zde mohou děti a mladiství rozvíjet a realizovat své vlastní aktivity, chtějí-li pomoci se školou, osobními problémy nebo si chtějí jen popovídat. Nízkoprah Fanouš poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Cílem zařízení je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. Během dne se tu prostřídá až 15 uživatelů služby, kteří v nízkoprahu chtějí trávit svůj volný čas. Mezi neoblíbenější aktivity patří fotbálek, šipky, PC, stolní hry a také nově zařízená hudebna, která nabízí el. kytary, bubny, klávesy, atd. Hudebna byla zřízena zejména pro začínající kapely, ale i pro ty, kteří se chtějí učit na hudební nástroje, ale okolnosti jim to nedovolují. Avšak nízkoprah je o něčem jiném než školní družina nebo zájmový kroužek. Volnočasové aktivity jsou pouze prostředníky k navázání kontaktu a vztahu vzájemné důvěry, s dětmi hodně mluvíme, zajímáme se o jejich trápení, radosti i starosti. Snažíme se je vyslechnout, blíže je poznat, pochopit a poradit, nabízíme jim bezpečný prostor.
Od nového roku nastalo v nízkoprahu Fanouš mnoho změn. Každý čtvrtek je nízkoprah otevřen pouze pro děti a mládež starší 13ti let. Starší děti už mají jiné problémy (střední škola, první lásky, vliv party), aproto jim necháváme samostatný prostor pro sdílení jejich zážitků. Čtvrtky se těší velké oblibě, schází se tu zejména mladiství, kteří jsou si věkově bližší a mají možnost otevřeně mluvit o tom, co je trápí.
Abychom i v zimě měli dostatek pohybu, chodíme každý čtvrtek od 15:45 – 17:00 do tělocvičny, kde společně hrajeme fotbal, vybíjenou a další míčové hry. Tělocvična je mezi dětmi a mládeží velmi oblíbená, ne všichni totiž mají peníze na kroužky a trénink. Děti rádi v létě za míčem běhají, v zimě je tudíž tato naše pomoc velice vítána !
V březnu se uživatelé naší sociální služby mohou těšit na další skvělou akci. Budeme vyhlašovat výtvarnou soutěž s názvem: „Vytvoř nové logo Fanouše.“ Cílem této soutěže bude vymyslet naše nové logo, které se pak bude objevovat na všech našich plakátech a stránkách. Zapojit se bude moci každý, plánujeme spolupráci se středními i základními školami. Cenou pro vítěze bude nový tablet LTLM N7. Více informací se dozvíte v průběhu února nebo na stránkách facebooku (Fanouš Nízkoprahový).
Bc. Šárka Weberová
Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]