[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Milevský klášter

   [ Historie a kulturní památky města Milevska ]

Město Milevsko se nalézá v jižních Čechách vzdálené asi 30 km od Písku i od Tábora. Osídlení nejbližšího města je doloženo archeologickými nálezy ze starší doby kamenné, mladší doby bronzové, doby halštatské a laténské. Slovanské osídlení je doloženo od 8. století.
     Prvním písemně doloženým majitelem milevského panství je Jiří z Milevska, který při svém sídle založil premonstrátský klášter (1187). Prvním opatem byl Jarloch, jehož letopis z let 1215 až 1222 je označován za pokračovnání Kosmovy Kroniky české. Kolem roku 1250 žilo a pracovalo v Milevském klášteře až 300 řeholníků.

Rozkvět kláštera zastavilo dobytí a vypálení husity. Později za držení Hodějovských byl proměněn v panské sídlo. Po bitvě na Bílé hoře se vrátil opět premonstrátům a to strahovskému klášteru. Císařem Josefem II. byl v roce 1785 klášter zrušen a stal se pouze hospodářským střediskem strahovského kláštera.
     Vedle kláštera vzniklo městečko poprvé připomínané roku 1327. Postupně se osamostatňuje z klášterního panství a získává městská práva. Nešlo to však hladce - časté spory s vrchností končí někdy u soudu, jindy třeba veřejným roztrháním listin s městskými právy. Přesto se zde rozvíjela tradiční řemesla a konaly se trhy.

Klášter - Latinská škola
Přístup ke klášteru po kamenném mostě z roku 1857. V popředí Latinská škola - učilo se v ní od roku 1543.
Klášter - zahrada
Klášterní zahrada v létě.
Kolstel sv.Jilji
Gotický kostel sv. Jiljí již v r.1150 sloužil farní obci. Od zrušení kláštera r.1785 chátral, zachránil jej opat Zikmund Starý r.1840. Dnes slouží jako obřadní síň při pohřbech.
Klášter - zahrada
Nejstarší románská věž kostela sv.Jiljí s dřevěnou zvonicí. V popředí pes Baron p.Metoda.
Jan Nepomucký
Kamenná socha sv.Jana Nepomuckého na přístupovém mostě ke klášteru.
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv.Bartoloměje na náměstí z r.1863 je již 130 let charakteristickou dominantou Milevska.
Kaplička na Hůrkách
Kaplička na Hůrkách postavená místě, kde se ve středověku popravovalo upálením.
Synagoga
Původně židovská synagoga postavená v letech 1914-1919 slouží od r.1965 Církvi Československé.
Švermova ulice
Pohled ze Švermovy ulice ke kostelu sv.Bartoloměje.
Městský soud
Bílá budova s věží je původní radnice obnovená po požáru v r.1640. Od roku 1851 zde zasedal soud. V popředí žlutá Stará fara z r.1715.
Radnice
Nová radnice z roku 1901 již 100 let vévodí náměsí E.Beneše.
Park Bažantnice
Park Bažantnice zřízený na dně zaniklého klášterního rybníka slouží dnes k odpočinku a příležitostně k pořádání městských slavností.
Bažantnice
Park Bažantnice zřízený na dně zaniklého klášterního rybníka slouží dnes k odpočinku a příležitostně k pořádání městských slavností.
Náměstí E.Bebeše
Náměstí E.Beneše je kulturním, správním a obchodním centrem města.
Spořitelna
Okresní hospodařskou záložnu postavil v letech 1901-2 zednický mistr J.Beran z Milevska. Dnes zde úřaduje Česká spořitelna.
Sokolovna
Na stavbu Sokolovny na Tyršově náměstí v letech 1924-25 naši předkové nešetřili času ani námahy a vybudovali ji za jediný rok nákladem 335.180 Kč.
Ulice Čs.Legií
Pohled z ulice Čs.Legií směrem k náměstí E.Bebeše.
Klášter - Latinská škola
Opravená budova Latinské školy na prvním nádvoří kláštera slouží dnes jako knihovna, výstavní, koncertní a přednáškový sál.
Fara
Štít bývalé fary na náměstí E.Beneše.
Podivín
Kuriozní domek ve slepé ulici za starou poštou.
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]