Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
[ administrace ]
[ Bohuslav Hedvik ] [ Daniela Balážová ] [ František Dragoun ] [ Ing. Ondřej Bernot ]
[ Ivana Stráská ] [ Josef Žižka ] [ Karel Reiniš ] [ Marie Bolková ]
[ Martin Třeštík ] [ MUDr. Iva Hodková ] [ Simona Švarcová ] [ Stanislav Kázecký ]
[ Václav Chlum, Tomáš Chlum, Luboš Kolafa ] [ Václav Jedlička ] [ Vladimír Korecký ] [ Zdeněk Pavlík ]


Václav Chlum, Tomáš Chlum, Luboš Kolafa

Jehovisté hledají ty, kteří nejsou lhostejní

Jistě jste o nich slyšeli, možná vás už stihli navštívit. Většina lidí je ve svých příbytcích zrovna nevítá. Něco o tom, že nemám nebo nechci mít čas, jsem zablekotala i já, když se Svědkové Jehovovi zastavili u našich vrat.

Ale potom jsem je pozvala dál, a udělala s nimi rozhovor. Byli tři - Luboš Kolafa z Plzně, Václav Chlum z Milevska a jeho syn Tomáš.

Jak vás to baví, trávit svůj volný čas zvoněním na domky?
Zaprvé: Patříme ke křesťanské společností Svědkové Jehovovi, která se snaží lidem zpřístupnit informace z bible, protože si myslíme, že je mají hodně zkreslené. My tedy pátráme po lidech, kteří přemýšlejí o světě, trápí je to, touží po spravedlnosti, nemají čemu věřit a jsou zklamaní. My chceme dokázat, že stojí za to prozkoumat bibli.


Jak se Jehovisté odlišují od “běžných” křesťanů?
Snažíme se obnovit původní křesťanství, nikoliv to, které vzniklo v průběhu dalších staletí a odklonilo se v určitých oblastech od bible. Původní náboženství je to, co založil Ježíš. Jsme jednou z velkých skupin, které se snaží očistit Slovo Boží od nánosu politiky a vlivu peněz.


Jaké jsou reakce lidí, když k nim přijdete?
Lidé jsou většinou lhostejní k čemukoliv. My hledáme ty, co lhostejní nejsou, a s nimi si povídáme.


Můžete něco udělat pro to, aby lidé přestali být lhostejní?
Základem Ježíšova učení bylo vlít lidem naději, že může být lepší svět. Od toho se odvíjí i praktická činnost. Aby někdo něco dělal, musí vědět proč, musí získat motiv. Snažíme se do lidských myslí a srdcí vlít naději.


Když má někdo motiv, co dělat dál?
Ježíš říkal: Čiňte dobré. Nestačí jen neubližovat. Možností, jak činit dobro, je spousta.


Je pro konání dobra předpokladem, aby se člověk stal Jehovistou?
Předpokladem to není, dobro může činit i ateista, když má pro to dobrý motiv.


Jaká je vlastně historie vašeho společenství?
Za Rakouska-Uherska tu působila seskupení podobná ekumenickým hnutím. Samotný vznik se datuje do roku 1870, u nás roku 1907. Za první republiky měli Jehovisté kancelář v Praze a v Brně. Pak je zakázal Hitler, následně komunisté. Registrace naší náboženské společnosti byla v podstatě obnovena až po roce 1989.


Kolik máte členů?
Kolem sedmnácti tisíc, ovšem na našich sympoziích se sejde až na třicet tisíc lidí.


Jak vidíte svět po roce 2000?
Lidská povaha se podle jedné biblické prognózy apoštola Pavla bude stále zhoršovat. Lidstvo se zázrakem samo od sebe nezlepší. Bible však také říká, že od jisté doby - a není to daleko - se má Stvořitel o zemi více zajímat, má odstranit původce zla. Obecně bych řekl, že dobrých lidí je hodně, ale stačí jeden ničema, aby hodně lidí ovládal.


Má na to, zda je víc lidí dobrých či zlých, vliv například politická situace, režim?
Ve Starém zákoně jsou popsány desítky izraelských vládců a výsledky jejich vládnutí. Je tam dokázáno, že politika vždycky měla vliv na celý národ.


Jsou Jehovisté vůči jiným církvím tolerantní?
Řekl bych, že velmi. Samozřejmě jistá náboženství kritizujeme, lépe řečeno poukazujeme na jisté chyby. Naším cílem je, aby lidé znali bibli, a potom si teprve vybrali církev.


Aktuální otázka: jste pro registrované partnerství homosexuálů?
V bibli je homosexualita považována za scestné myšlení, je to stav mysli, který se však dá léčit. Bůh schvaloval sexualitu mezi mužem a ženou, ale mezi lidmi stejného pohlaví nikoliv.


Na závěr: Kdo činnost vaší společnosti financuje?
Přestože jako registrovaná církev máme právo na peníze od státu, odmítáme je. Vše si financujeme sami, žádné peníze nepřijímáme.


Publikoval: Iva Hanzlíková dne 27.08.1999
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]