Práva dětí pro příští tisíciletí

Logo

Obsah:

  1.    Anketa:
  2.    Slohové práce (v angličtině):
  3.    Pohádky:
  4.    Konvence práv dítěte (plné znění v anglické verzi)
  5.    Příklady výtvarných prací:
  6.    Účastnické školy

[Zpět]