Projekt OZE tercie

Větrné elektrárny
Bioplynové elektrárny

Prezentace

Bioplynové elektrárny JČ(.swf) [.pps]
Bioplynové elekrárny (.swf) [.pps]
Mapy elektráren (.swf) [.pps]
Fotovoltaika (.swf) [.pps]
Mapa obnovitelných zdrojů (.swf) [.pps]
Bioplynové a větrné elektrárny v JČ (.swf) [.pps]

Projekt je realizován za finanční podpory MŠMT