Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin
Učební plán Gymnázia Milevsko se čtyřletým studijním cyklem
Školní rok 2007/2008
Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
P R D C P R D C P R D C P R D C P R D C
Český jazyk a lit. 3     3 3     3 3     3 3 1   4 12 1   13
Cizí jazyk 1 3 1 4 4 3   3 3 3   3 3 3   3 3 12 1 13 13
Cizí jazyk 2 3   3 3 3   3 3 3   3 3 3   3 3 12   12 12
Základy spol. věd 1     1 1     1 2     2 2     2 6     6
Dějepis 2     2 2     2 2     2   2   2 6 2   8
Zeměpis 2     2 2     2   1  1       0 4 1   5
Matematika 3 1   4 3 2   5 3 1   4 3 1   4 12 5   17
Fyzika 2 1/4   2 1/4 2 1/2 1/2 2 1/2 2 1 1 3   2   2 6 3 3/4 1 1/2 9 3/4
Chemie 2 1/2   2 1/2 2 1 1 3 2 1/2 1/2 2 1/2   2   2 6 4 1 1/2 10
Biologie/geologie 2 1/4   2 1/4 2 1/2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/2 2 1/2   2   2 6 3 1/4 1 9 1/4
Inf. a výp. tech.   2   2   1 1 1       0       0   3 1 3
Estetická vých. 2  2 2 2   2 2       0       0 4   4 4
Tělesná vých. 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2 2 8   8 8
Osobnostní výchova   1   1   1   1   1   1   1   1   1   4
Volit. předmět 1       0       0 2   2 2 2   4 2 4   4 4
Volit. předmět 2       0       0 2   2 2 2   4 2 4   4 4
Volit. předmět 3       0       0       0 2   4 2 2   2 2
Celkem před.hod. 27       27       28       22       104      
Hod. přidělené řed.   6       6       5       11       28    
Celkem 33 33 33 33 132
Vysvětlivky:

P - počet předepsaných hodin učebním plánem MŠMT
R - rezerva - hodiny, které dovoluje učební plán řediteli školy zařadit do učebního plánu
D - počet dělených hodin (z hlediska žáka z P nebo R)
C - celkový počet hodin žáka v učebním plánu
Zlomky hodin představují praktická cvičení, která jsou zařazována jako dvouhodinovky v několikatýdenním cyklu.


© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník