Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin

Škola bránou do života

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium


 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
 4. Učební plán vyššího gymnázia (.pdf)
 5. Učební osnovy - charakteristiky předmětů a tabulková část
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
   3. Německý jazyk
   4. Ruský jazyk
  2. Matematika a její aplikace
   1. Matematika a její aplikace
  3. Člověk a příroda
   1. Fyzika
   2. Chemie
   3. Biologie
   4. Geologie
  4. Člověk a společnost
   1. Občanský a společenskovědní základ
   2. Dějepis
   3. Geografie
   4. Osobnostní a sociální výchova
  5. Člověk a svět práce
   1. Ekonomika a finance
  6. Člověk a kultura
   1. Hudební obor
   2. Výtvarný obor
  7. Člověk a zdraví
   1. Výchova ke zdraví
   2. Tělesná výchova
  8. Informatika a informační a komunikační technologie
   1. Informatika a informační a komunikační technologie
  9. Průřezová témata
   1. Osobnostní a sociální výchova
 6. Hodnocení a autoevaluace

© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník