Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin
Učební plán Gymnázia Milevsko s osmiletým studijním cyklem
Školní rok 2007/2008
Předmět prima sekunda tercie kvarta
P R D C P R D C P R D C P R D C
Český jazyk a lit. 5     55 1 2 5 4     4 3     3
Cizí jazyk 1 4   1 4 3     3 3     3 3   1 4
Cizí jazyk 2       0       0   2   2   3 1 3
Občanská výchova 1     1 1     1 1     1 1     1
Základy spol. věd       0       0       0       0
Dějepis 2     2 2     2 2     2 2     2
Zeměpis 2     2 2     2 2     2 2     2
Matematika 5     5 5     5 4     4 3 1   4
Fyzika 2     2 2 1/2   2 1/2 2 1/3   2 1/3 2 1/2   2 1/2
Chemie       0 2 1/4   2 1/4 2 1/3   2 1/3 2 1/4   2 1/4
Biologie 2     2 1/4   2 1/4 2 1/3   2 1/3 2 1/4   2 1/4
Inf. a výp. tech.   1   1       0 2     2 1 1   2
Estetická vých. 3     3 3     3 2     2 2     2
Tělesná vých. 2   2 2 2   2 2 2  2 2 2   2 2
Volit. předmět 1       0       0       0       0
Volit. předmět 2       0       0       0       0
Volit. předmět 3       0       0       0      0
Celkem před.hod. 28       29       28       25      
Hod. přidělené řed.   1       2       3       6    
Celkem 29 31 31 31
Učební plán Gymnázia Milevsko s osmiletým studijním cyklem
Školní rok 2005/2006
Předmět kvinta sexta septima oktáva Celkem
P R D C P R D C P R D C P R D C P R D C
Český jazyk a lit.3     3 3     3 3     3 3 1   4 28 2   30
Cizí jazyk 1 3 1 4 4 3   3 3 3   3 3 3   3 3 26 1 14 27
Cizí jazyk 2 3   3 3 3   3 3 3   3 3 3   3 3 12 5 10 17
Občanská výchova       0       0       0       0 4     4
Základy spol. věd 1     1 1     1 2     2 2     2 6     6
Dějepis 2     2 2     2 2     2  2   2 14 2   16
Zeměpis 2     2 2     2   1   1       0 12 1   13
Matematika 3 1   4 3 2   5 3 1   4 3 1   4 29 6   34
Fyzika 2 1/4   2 1/4 2 1/2 1/2 2 1/2 2 11 3   2   2 14 5 1/2 1 1/2 19 1/2
Chemie 2 1/2   2 1/2 2 1 1 3 2 1/2 1/2 2 1/2   2   2 12 5 1 1/2 17
Biologie/geologie 2 1/4   2 1/4 2 1/2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/2 2 1/2   2   2 14 3 1/4 1 17 1/4
Inf. a výp. tech.   2   2  1 1 1       0       0 3 5 1 8
Estetická vých. 2   2 2 2   2 2       0       0 14   4 14
Tělesná vých. 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2 2 16   16 16
Osobnostní výchova   1   1   1   1   1   1   1   1   1   4
Volit. předmět 1       0       0 2   2 2 2   4 2 4   4 4
Volit. předmět 2       0       0 2   2 2 2  4 2 4   4 4
Volit. předmět 3       0       0       0 2   4 2 2   2 2
Celkem před.hod. 27       27       28       22       214      
Hod. přidělené řed.   6      6       5       11       40    
Celkem 33 33 33 33 254
Vysvětlivky:

P - počet předepsaných hodin učebním plánem MŠMT
R - rezerva - hodiny, které dovoluje učební plán řediteli školy zařadit do učebního plánu
D - počet dělených hodin (z hlediska žáka z P nebo R)
C - celkový počet hodin žáka v učebním plánu
Zlomky hodin představují praktická cvičení, která jsou zařazována jako dvouhodinovky v několikatýdenním cyklu.


© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník