Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Tato rada je poradním orgánem ředitele školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (tj. Jihočeský kraj), který zároveň určí počet členů a vydá volební řád. Její existence je zakotvena v paragrafech 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od šk. roku 2005/06.

Na naší škole byla rada školy ustanovena v listopadu 2005.Složení rady 2005 - 2008
předsedkynězástupce rodičů:Ing. Petra Šmejkalová
zástupce pedagogů:Mgr. Karel Dvořák
zapisovatelzástupce pedagogů:Ing. Jiří Školník
zástupce rodičů:Mgr. Helena Smrčinová
zástupce města:Mgr. Ivana Stráská
zástupce města:JUDr. Oldřich KofroňDne 20.2.2009 nahradila Ing. Petru Šmejkalovou MVDr. Hana Fleischmannová.Složení rady 2009 - 2011
předsedkynězástupce rodičů:MVDr. Hana Fleischmannová
zástupce pedagogů:Mgr. Karel Dvořák
zástupce města:Bc. Zdeněk Herout

Složení rady od roku 2012
předsedkynězástupce rodičů:Ing. Marie Vratislavská
zástupce pedagogů:Mgr. Petr Barda
zástupce města:Bc. Zdeněk Herout

© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník