Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin
Logo školy

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183


Informace o škole


Název školy: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Adresa: Masarykova 183
399 01 Milevsko
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 108 054 063
IČO: 60869046
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Právní forma krajský úřad
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zřizovací listina školy vydána dle § 1, odst. 1, písm. a), a odst. 2, a § 2 zákona č. 157/2000 Sb. a dle § 35, odst. 2, písm. k), zákona č. 129/2000 Sb.
Telefon: 382 521 242 - kancelář
Telefon: 382 521 416 - ředitel
E-mail: gym@gym.milevsko.cz
Internetové stránky: gymnazium.milevsko.cz
Ředitel školy: Mgr. Petr Barda
E-mail: barda@gym.milevsko.cz
Jmenován do funkce: radou kraje
Statutární zástupce: Mgr. Karel Dvořák
E-mail: kareldvor@gym.milevsko.cz
Škola se ve své činnosti řídí především zákony č. 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Informace o studijních oborech


1. Čtyřleté gymnázium      kód: 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)
- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách.
Pozn.: výše uvedený kód oboru čtyřletého studia platí od šk.r. 2009/2010 počínaje prvním ročníkem pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium;
4. ročník čtyřletého stuida má kód oboru 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (4leté) - dobíhající obor.
2. Šestileté gymnázium      kód: 79-41-K/61 Gymnázium (6leté)
- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách.
Pozn.: Tento obor otevíráme od školního roku 2012/2013 počínaje primou pro uchazeče ze 7. třídy ZŠ.
3. Osmileté gymnázium      kód: 79-41-K/81 Gymnázium (8leté)
- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách.
Pozn.: výše uvedený kód osmiletého studia platí od šk.r. 2007/2008 počínaje prvním ročníkem (primou) pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia, a od šk.r. 2009/2010 počínaje pátým ročníkem (kvintou) pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium;
8. ročník osmiletého studia má kód oboru 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné (8leté) - dobíhající obor.
Osmileté studium na naší škole končí a přecházíme na studium šestileté.

V Milevsku dne 1. září 2012

Mgr. Petr Barda, ředitel školy


© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník