Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin


Příjímací řízení pro šk.r. 2012/2013


14. 5. 2012 Pro uchazeče z 9. tříd ZŠ:
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení konaného ve školním roce 2011/12 pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v platných zněních) vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.
 • V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky.
 • Přijato ve všech kolech může být nejvýše 30 uchazečů. Aktuální počet volných míst je zveřejně na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz - vlevo odkaz Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013.
 • Kriteria přijímání jsou stejná jako pro 1. a 2. kolo a jsou zveřejněna na webových stránkách školy a ve škole.
V Milevsku dne 14. 5. 2012 Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel školy

Text vyhlášení ve formátu pdf.
Text kritérií přijímaní ve formátu pdf.


14. 5. 2012 Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Aktualizováno ke dni 14.5.2012:
Je zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Písemné rozhodnutí o přijetí neočekávejte, za rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na vývěsce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. naše školní stránky).
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia pro školní rok 2012/2013


Poučení:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

Počet volných míst pro 3. kolo: 4.27. 4. 2012 Pro uchazeče z 9. tříd ZŠ:
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení konaného ve školním roce 2011/12 pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v platných zněních) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.
 • V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky.
 • Přijato ve všech kolech může být nejvýše 30 uchazečů. Aktuální počet volných míst je zveřejně na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz - vlevo odkaz Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013.
 • Kriteria přijímání jsou stejná jako pro 1. kolo a jsou zveřejněna na webových stránkách školy a ve škole.
V Milevsku dne 27. 4. 2012 Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel školy

Text vyhlášení ve formátu pdf.
Text kritérií přijímaní ve formátu pdf.


26. 4. 2012 Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Aktualizováno ke dni 26.4.2012:
Je zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Písemné rozhodnutí o přijetí neočekávejte, za rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na vývěsce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. naše školní stránky).
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia pro školní rok 2012/2013


Poučení:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

Počet volných míst pro 2. kolo: 8.31. 1. 2012 Pro uchazeče z 9. tříd ZŠ:
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení konaného ve školním roce 2011/12 pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v platných zněních) vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro absolventy 9. tříd ZŠ.
 • V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky.
 • Přijato může být nejvýše 30 uchazečů.
 • Kriteria přijímání budou zveřejněna jako samostatný dokument na webových stránkách školy a ve škole.
V Milevsku dne 30. 1. 2012 Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel školy

Text vyhlášení ve formátu pdf.
Text kritérií přijímaní ve formátu pdf.


31. 1. 2012 Pro uchazeče ze 7. tříd ZŠ:
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru 79-41-K/61 Gymnázium, šestileté studium, pro absolventy 7. tříd ZŠ, konaného ve školním roce 2011/12 pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13.

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v platných zněních) vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2012/13 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium, šestileté studium, pro absolventy 7. tříd ZŠ.
 • V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky.
 • Přijato může být nejvýše 30 uchazečů.
 • Kriteria přijímání budou zveřejněna jako samostatný dokument na webových stránkách školy a ve škole.
V Milevsku dne 30. 1. 2012 Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel školy

Text vyhlášení ve formátu pdf.
Text kritérií přijímaní ve formátu pdf.


25. 10. 2011 Informace o přijímání ke studiu pro šk. r. 2012/2013
Pro školní rok 2012/13 předpokládáme přijetí:
 • 30 žáků do čtyřletého gymnázia
 • 30 žáků do šestiletého gymnázia


© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník