Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin

Škola bránou do života

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň šestiletého gymnázia

 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
  1. Zaměření školy
  2. Výchovné a vzdělávací strategie
  3. Zabezpečení výuky studentů se speciálními potřebami
  4. Zabezpečení výuky studentů mimořádně nadaných
  5. Začlenění průřezových témat tabelace průřezových témat
 4. Učební plán
  1. Tabelace učebního plánu pro nižší stupeň 6-letého gymnázia
 5. Učební osnovy + seznam zkratek a kódů
  1. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
   1. Český jazyk - charakteristika
       prima: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
        sekunda: jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova
   2. Anglický jazyk - charakteristika, prima, sekunda
   3. Německý jazyk - charakteristika, prima, sekunda
   4. Ruský jazyk - charakteristika, prima, sekunda
  2. Občanská výchova, dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
   1. Občanská výchova - charakteristika, prima, sekunda,
   2. Dějepis - charakteristika, prima, sekunda,
   3. Tělesná výchova - charakteristika - prima - sekunda
  3. Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodovědné praktikum
   1. Zeměpis - charakteristika, prima, sekunda,
   2. Fyzika - charakteristika, prima, sekunda,
   3. Chemie - charakteristika, prima, sekunda,
   4. Přírodopis - charakteristika, prima, sekunda,
   5. Přírodovědné praktikum - charakterisktika, prima
  4. Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie
   1. Matematika a její aplikace - charakteristika, prima, sekunda,
   2. Informační a komunikační technologie - charakteristika, prima, využití digitálních technologií
  5. Hudební výchova, Výtvarná výchova
   1. Hudební výchova - charakteristika, prima, sekunda
   2. Výtvarná výchova - charakteristika, prima, sekunda
 6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy (autoevaluace)

© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník