Gymnázium Milevsko
hlavní strana  |  info  |  admin
Zpět na podrobný přehled

Tabelace učebního plánu
Vzdělávací oblasti Přidružená oblast Vzdělávací obory (předměty) Minimální dotace Nyžší gymnázium Celkem oblasti
1.X 2.X 3.X 4.X
Jazyk a jazyková komunikace   Český jazyk 15 5 4 3 3 15 15
Anglický jazyk 12 4 3 3 3 13 13
Německý jazyk 0 0 0 3 3 6 6
Ruský jazyk 0 0 0 3 3 6 6
Matematika a její aplikace   Matematika 15 5 4 4 4 17 17
Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 1 1 1 1   3 3
Člověk a společnost   Dějepis 11 2 2 2 2 8 14
Člověk a svět práce Výchova k občanství 1 1 2 2 6
Člověk a příroda Člověk a svět práce Fyzika 21 2 2,5 2,33 2,5 9,33 32
Člověk a svět práce,
Člověk a zdraví
Chemie 0 2,25 2,33 2,25 6,83
Přírodopis 2 2,25 2,34 2,25 8,84
  Zeměpis 2 2 1 2 7
Umění a kultura   Hudební výchova 10 1 1 1 1 4 10
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví   Tělesná výchova 10 2 2 2 2 8 9
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1       1
Člověk a svět práce     3         0 0
Volitelné předměty   Přírodovědné praktikum     1 1   2 2
Využití digitálních technologií       1 1 1
 
Skutečnost 98 30 30 31 31 122 122
Disponibilní hodiny ( celkem ) 24            
Minimální týdenní hodinová dotace ( celková; v ročnících) 98 28 28 30 30    
Maximální týdenní hodinová dotace ( celková; v ročnících) 124 30 30 32 32    
Celková povinná časová dotace ( za 4 roky ) 122            

© 2008 Created by czekuj.net & webmastering by e2m.cz & Ing. Jiří Školník